Tutkimuspalvelut

Parametra tarjoaa monipuolisesti tutkimuspalveluja erilaisiin tarpeisiin. Asiakas voi toteuttaa tutkimuksen kokonaisuudessaan Parametran kautta, antaa valmiin aineiston analysoitavaksi, kehittää itselleen omaan käyttöön sopiva tutkimustuote, tai käyttää Parametran valmiiksi kehitettyjä tutkimustuotteita.

Parametran avulla tutkimusaineistoista saadaan enemmän irti muun muassa monimuuttujamenetelmien avulla. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi klusterointi, regressioanalyysi ja aikasarjamallit.

Iso osa Parametrassa tehtävistä tutkimuksista on adhoc-tutkimuksia, eli asiakkaalle räätälöityjä erillistutkimuksia. Näitä ovat olleet muun muassa konseptitestit, tapahtumien kävijätutkimukset, mainonnan esitestaukset ja elokuvien markkinointitutkimukset.

Parametra kerää asiakkaille tietoa omasta kuluttajapaneelista, joka edustaa 15 vuotta täyttäneitä suomalaisia (pl. Ahvenanmaa) iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kyselykierrokset toteutetaan netin kautta. Vastaajien määrä on jokaisella kierroksella vähintään 500 kappaletta. Paneelissa voidaan esittää vastaajille kuvia, liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Viimeisen 3 vuoden aikana paneelissa on kysytty muun muassa matkailusta, elokuvista, museoista, lastenvaatteiden ostamisesta, auton ruostesuojauksesta, suhtautumisesta kehitysyhteistyöhön, eurovaaliehdokkaiden mielikuvista, blu-ray-laitteista, sinapeista ja ketsupeista ja omakotitalopaketeista.

Muita Parametran käyttämiä tiedonkeruumenetelmiä ovat muun muassa henkilökohtaiset haastattelut, puhelinhaastattelut ja ryhmäkeskustelut. Parametra tekee tiedonkeruussa yhteistyötä Suomen Tuotetiedon kanssa, jolla on laaja henkilökohtaisten haastattelijoiden rinki ympäri Suomen.

Lue rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Parametra Ky
Y-tunnus:  1981312-4
Osoite: Kankurinkatu 8 A 6, 00150 HELSINKI
Puh:  040-8462532

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jussi Salmela
Osoite: Kankurinkatu 8 A 6, 00150 HELSINKI
jussi.salmela@parametra.fi

3. Rekisterin nimi
Parametra Ky:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Sulje [x]